Sık Sorulan Sorular

1.  Farklı teknoloji seviyelerinde işbirliği modeli mümkün mü?

     Cevap : Mümkün. Ancak bu durumda en az 5 KOBİ işbirliği yapmalıdır.

2.  2 Büyük işletme, işbirliği ortaklık modelinde birlikte görev alabilir mi?

     Cevap : Hayır. Büyük işletme için sayısal limit 1 olup KOBİ sayısında sınırlama bulunmamaktadır.

3.  Büyük işletme ile yapılan işbirliğinde KOBİ’nin teknoloji seviyesi önemli midir?

     Cevap : Hayır. BÜyük işletme ile yapılacak işbirliği için teknoloji seviyesinden bağımsız en az 1 KOBİ olmalıdır. ANcak, Yüksek Teknoloji seviyesine sahip bir KOBİ ile yapılan işbirliği sonucunda 10.000.000 TL'ye varan destek alınabilecektir.

4.  5 KOBİ birleşerek yapacakları işbirliğinde teknoloji seviyesi önemli midir?

     Cevap : Hayır. Farklı seviyelerde olmak üzere en az 5 KOBİ birleşebilir. Ancak, Yüksek teknoloji ve Orta-yükse teknoloji seviyesindeki KOBİ'ler için sırasıyla 2 (yüksek), 3 (Orta-yüksek) KOBİ işbirliği yapabilecektir. 

5.  İşletmelerin teknoloji seviyesi mi, yoksa faaliyet gösterilecek teknoloji alanı mı önemlidir?

     Cevap : Her ikisi de aynı anlamda kullanılmıştır. Ancak, Proje ortaklığı modelinde farklı seviyelerde KOBİ'lerin faaliyet alanı önem kazanacakır.

6.  Öncelikli teknoloji nedir?

     Cevap : Öncelikli teknoloji alanı: Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda Başkanlıkça belirlenecek teknoloji alanlarını göstermektedir.