Proje Ortaklığı Modeli

Proje Ortaklığı Modeli

   Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir. Yatırım, mülkiyet, gelir, gider veya benzeri unsurların proje ortağı işletmeler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirileceği işbirliği ortaklık modelidir.

   Proje süresince proje ortaklarından herhangi birinin projeden ayrılması, ortakların değişmesi, projenin ortakları arasında proje faaliyetlerinin devredilmesi ve benzeri durumlar Uygulama Birimine sunulur. Uygulama Birimi, 30 (otuz) gün içerisinde projenin durumunu İşbirliği Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu ile birlikte, değerlendirilmek üzere yazılı olarak ve/veya KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine gönderir. Yapılan destek ödemelerinin durumuna, projenin devamına veya sonlandırılmasına Kurul tarafından karar verilir.

 

   Proje Ortakliği Destek Miktarları : Destek oranları %60 olup yerli malı alımından bu oran %75 olacaktır. Yapılacak ödeme her bir proje ortağına ayrı ayrı yapılacaktır.

 

   Yüksek Teknoloji : En az 2 KOBİ olmalıdır. Her bir şirket için 1.000.000 TL geri ödemesiz, 1.000.000 TL geri ödemeli olarak toplam 2.000.000 TL destek verilmektedir. Ancak, bu destek için üst limit toplamda 5.000.000 TL, öncelikli teknoloji ise 10.000.000 TL olduğundan KOBİ sayısı üst destek miktarları içinde kalmak şartıyla değişebilecektir. KOBİ sayısında üst sınır yoktur. Büyük işletme ile yapılacak işbirliğinde, en az 1 KOBİ olacak şekilde destek limiti aynı kalacaktır. Büyük işletmelere ödeme yapılmayacağı için üst limite göre KOBİ sayıları değişmeyecektir.

 

   Orta-Yüksek Teknoloji : En az 3 KOBİ olmalıdır. Her bir şirket için 500.000 TL geri ödemesiz, 500.000 TL geri ödemeli olarak toplam 1.000.000 TL destek verilmektedir. Ancak, bu destek için üst limit toplamda 5.000.000 TL, öncelikli teknoloji ise 10.000.000 TL olduğundan KOBİ sayısı üst destek miktarları içinde kalmak şartıyla değişebilecektir. KOBİ sayısında üst sınır yoktur. Büyük işletme ile yapılacak işbirliğinde, en az 1 KOBİ olacak şekilde destek limiti aynı kalacaktır. Büyük işletmelere ödeme yapılmayacağı için üst limite göre KOBİ sayıları değişmeyecektir.

 

   Diğer Teknoloji : En az 5 KOBİ olmalıdır. Her bir şirket için 250.000 TL geri ödemesiz, 500.000 TL geri ödemeli olarak toplam 750.000 TL destek verilmektedir. Ancak, bu destek için üst limit toplamda 5.000.000 TL, öncelikli teknoloji ise 10.000.000 TL olduğundan KOBİ sayısı üst destek miktarları içinde kalmak şartıyla değişebilecektir. KOBİ sayısında üst sınır yoktur. Büyük işletme ile yapılacak işbirliğinde, en az 1 KOBİ olacak şekilde destek limiti aynı kalacaktır. Büyük işletmelere ödeme yapılmayacağı için üst limite göre KOBİ sayıları değişmeyecektir. Diğer teknolojiler, Beceri ve kabiliyet kazanma ve Değer zincirlerine katılma konularında yapılacak işbirliği durumlarını kapsamaktadır.

Örnek Durum :

   Örneğin, A ve B adlı 2 KOBİ proje ortaklığı modeli ile bir proje yaptığını varsayalım. Proje içerinde yıllık iş/zaman çizelgeleri belirlenirken, her bir proje ortağına görevler verilecektir. Bu kapsamda, A işletmesi, personel alımı, hammadde alımı, katalog basımı, kira işlerinden sorumlu iken B işletmesi makine ve techizat alımı, yazılım ve tasarım konularından sorumlu olacaktır.