İşletici Kuruluş Modeli

İşletici Kuruluş Modeli

   Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir. Yatırım, mülkiyet, gelir, gider veya benzeri unsurların tek bir yapı tarafından gerçekleştirileceği işbirliği ortaklık modelidir. Şartlar aşağıdaki gibidir.

-   İşletici kuruluşun, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen limited veya anonim şirket statüsünde kurulması gerekir.

-   Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda proje ortağı işletmelerin tamamının kurulacak işletici kuruluşa ortak olması şartı aranır. Ortak olacak işletmelerin şahıs işletmesi olması durumunda ise işletme sahipleri işletici kuruluşa ortak olabilir.

-   Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek, kurulacak işletici kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda kendisini feshederek işletici kuruluşa dahil olacak işletmenin sahip/ortakları feshedilen işletme yerine, işletici kuruluşa ortak olurlar. Feshedilen işletmenin ortaklarının hisse oranının toplamı %50 oranını geçemez.

-   Büyük işletmenin işletici kuruluştaki hisse oranının, proje süresince ve proje sonrası izleme tarihine kadar %25 (yirmi beş)’ten az olması gerekir.

-   İşletici kuruluş ortaklarından herhangi birinin ortaklıktan ayrılması ve hisselerini mevcut ortaklara ya da yeni ortak olacak işletmelere devretmesi durumunda, en az 1 yıl önce kurulmuş olması,  %50 hisse limiti ve teknoloji seviyesine göre hissedar sayı limitlerine uyulmak zorundadır.

-    Proje süresince ve proje sonrası izleme tarihine kadar; işletici kuruluş ortaklarından herhangi birinin ortaklıktan ayrılması, ortakların veya hisse oranlarının değişmesi ve benzeri durumlar Uygulama Birimine sunulur. Uygulama Birimi, 30 (otuz) gün içerisinde projenin durumunu İşbirliği Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu ile birlikte, değerlendirilmek üzere yazılı olarak ve/veya KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine gönderir. Yapılan destek ödemelerinin durumuna, projenin devamına veya sonlandırılmasına Kurul tarafından karar verilir.

 

   İşletici Kuruluş Destek Miktarları :

   Destek oranları %60 olup yerli malı alımından bu oran %75 olacaktır. Yapılacak ödeme İşletici Kuruluşa yapılacaktır.

 

   Yüksek Teknoloji : En az 2 KOBİ tarafından işletici kuruluş adıyla ortak bir işletme kurulacaktır. olmalıdır. İşletme  2.000.000 TL geri ödemesiz, 3.000.000 TL geri ödemeli olarak toplam 5.000.000 TL destek verilmektedir. Büyük işletme ile en az 1 KOBİ tarafından kurulacak işletici kuruluş için verilecek destek limiti aynıdır. Büyük işletmelere ödeme yapılmayacağı için KOBİ sayıları ve destek miktarı değişmeyecektir.

 

   Orta-Yüksek Teknoloji : En az 3 KOBİ tarafından işletici kuruluş adıyla ortak bir işletme kurulacaktır. olmalıdır. İşletme  2.000.000 TL geri ödemesiz, 3.000.000 TL geri ödemeli olarak toplam 5.000.000 TL destek verilmektedir. Büyük işletme ile en az 1 KOBİ tarafından kurulacak işletici kuruluş için verilecek destek limiti aynıdır. Büyük işletmelere ödeme yapılmayacağı için KOBİ sayıları ve destek miktarı değişmeyecektir.

 

   Diğer Teknoloji : En az 3 KOBİ tarafından işletici kuruluş adıyla ortak bir işletme kurulacaktır. olmalıdır. İşletme  2.000.000 TL geri ödemesiz, 3.000.000 TL geri ödemeli olarak toplam 5.000.000 TL destek verilmektedir. Büyük işletme ile en az 1 KOBİ tarafından kurulacak işletici kuruluş için verilecek destek limiti aynıdır. Büyük işletmelere ödeme yapılmayacağı için KOBİ sayıları ve destek miktarı değişmeyecektir.