/

KOBİ Strateji ile farkı yaşamaya devam edin!

2019 yılı itibariyle destek programlarında yapılan radikal değişikliklere bir yenisi daha eklendi. Üretim temelli yaklaşımın bir sonucu olarak, İşbirliği modellerinde yapılan değişiklikle KOBİ'ler kendi aralarında ve/veya büyük bir işletme ile işbirliğine girerek sinerji yaratması ve ortaklık yapması sonucunda 10.000.000 TL'ye kadar devlet desteği alabileceklerdir. Tüm bu yeniliklerin işletme ve firmalar tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için KOBİ STRATEJİ tarfından KOSGEB desteğine yönelik olarak yeni bir sayfa yapılmıştır. Size sunulan bilgiler, işbirliğinin hangi temeller üzerine yapıldığını, desteği nasıl alınacağına yönelik olarak hazırlanmış, anlaması kolay, açık, net ve kullanıcı dostu bir uygulamadır. 

KOBİ Strateji, çağına uygun, modern yönetim çizgisi ile fark yaratmaya devam ediyor.

KOBİ Strateji ile farkı yaşamaya devam edin!

Destek Programları

İşbirliği Destek Programı

İşbirliği Destek Programı

Bu program ile KOBİ'ler kendi aralarında ya da büyük bir işletme ile İşletici Kuruluş veya Proje Ortaklığı modelleri ile işbirliği yapabilecektir. 

DETAY
Proje Ortaklığı Modeli

Proje Ortaklığı Modeli

Bu model ile, KOBİ'ler birleşerek görev ve sorumluluk paylaşılacak ve her KOBİ hissesi oranında katılım sağlayacaktır. Ancak, hiçbir KOBİ %50'den fazla hisseye sahip olamayacaktır.

DETAY
İşletici Kuruluş Modeli

İşletici Kuruluş Modeli

Bu model ile KOBİ'ler birleşerek yeni bir işletme kurarak tek bir noktadan tüm hizmetler yürütülecektir.

DETAY

Blog